History

KOPPARHOLMARNA

History

The municipality of Norrköping owns Kopparholmarna, which since 2012 has been an esteemed nature reserve.

A FORMER MILITARY FACILITY

Kopparholmarnas namn går att spåra tillbaka ända till 1700-talet. På Västra Kopparholmen har varp och stenflis hittats. Detta tyder på att öarnas dåvarande ägare, Arvid Posse, letade kopparmalm på öarna. Därav namnet Kopparholmarna. 

1884 fick Kopparholmen en gasoljefyr med linsapparat av 6:e ordningen med omväxlande vitt och rött sken. Tillsammans med fyren på Svartöberget (Arkö) fick man en enslinje över Aspöfjärden.

Trots fyren så har flera olyckstillbud inträffat i närheten av fyren och i närheten av Kopparholmarna:

  • Den 29 juli 1885 drev en skonert på nordvästra sidan av holmen då det mojnade och fartyget därmed blev ohanterligt. Fartyget var hemmahörande i Figeholm och var på väg från Strömsholm till Helgenäs med en last av malm.
  • Den 19 september 1887 gick en skonert från Slite på de utskjutande strandningen NVtV om Kopparholmens fyr. Fartyget som var på väg till Söderköping med en last av kalk kom flott med hjälp från lotsarna vid Arkö. Bristande kännedom om farvattnen orsakade grundstötningen.
  • I juli 1904 törnade övningsfartyget Abraham Rydberg en bergvägg på Kopparholmen men fick bara ringa skador på rodret.
  • Den 31 Juli 1905 gick skonerten Brutus på Kopparholmens NV udde. Fartyget var på väg från Stockholm till Loftahammar och vägrade vända på grund av kastbyar.

1909 uppläts mark på Västra Kopparholmen på 20 år till Lotsverket. Marken som uppläts tillhörde Gottenvik.

På östra Kopparholmmen ska en Anders Roback vara begravd. Han dog 1834-09-09 och begravdes  1834-09-11. Anders Roback var ogift och arrenderade Köxemåla i Misterhult. Han omkom på en jakt som var på väg från Stockholm till Figeholm. Han var 32 år och dog av Cholera Morbus (Kolera).

Kopparholmarna var från 1938 i kronans ägo och ett antal kanonvärn uppfördes. Så sent som 1955 avfyrades varningsskott från dessa mot en rysk ubåt. Alla befästningar på öarna är idag rivna, men spår av flera fundament finns att beskåda. Öarna var ett militärt skyddsområde fram till 2012, men är nu en del av ett naturreservat på 330 hektar, varav ca 30 hektar är land och resten är vattenområdet runt öarna.

TRANSPORT

The archipelago line runs daily between Arkösund and Kopparholmarna (June 23 – August 29). At 09.30 the boat departs from Arkösund. The trip back to Arkösund departs at approximately 16.35 from the bridge on Kopparholmarna.

Here you can read more about the shipping company behind the Archipelago Line:
SKÄRGÅRDSKOMPANIET

PARKING IN ARKÖSUND

Parking is available in Arkösund about 1000 m from the harbor.